Wiedza dla rodzica

Przetwarzanie sensoryczne

21 stycznia 2015

PRZETWARZANIE SENSORYCZNE, czyli organizowanie informacji, aby móc wykorzystać je w codziennym życiu

®2015 Terapis.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.