Trening uwagi słuchowej IAS Johansen

Link do filmu o treningu słuchowym Johansena               https://youtu.be/knZi4V6EGOo

®2015 Terapis.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.