Trening Umiejętności Społecznych

TUS dla dzieci szkolnych (8-14 lat) na podstawie Skillstreaming A. P. Goldstein

I MODUŁ

 1. Podstawy nawiązywania kontaktów z dziećmii dorosłymi. Umiejętne przedstawianie się, przywitanie, prezentacja własnej osoby. Dbanie o własny wizerunek.
 2. Umiejętności aktywnego słuchania i zasady z nią związane, zadawania adekwatnych pytań i dbania o przestrzeń osobistą innych osób oraz własną. Prawidłowy kontakt wzrokowy, przestrzeń osobista.
 3. Prawidłowa komunikacja z innymi (umiejętność rozpoczynania, podtrzymywania, kontynuowania, dołączania i kończenia rozmowy, stosowanie odpowiedniego tonu głosu, tempa, rola komunikacji pozawerbalnej).
 4. Pozytywne myślenie o sobie i pozytywne przedstawienie siebie oraz wzmacnianie własnej samooceny. Ćwiczenia ukierunkowane na podniesienie własnej samooceny.
 5. Przyjaźń (nawiązanie, podtrzymanie, rozróżnianie prawdziwej przyjaźni od toksycznej).
 6. Problemy grupowe i ich rozwiązywanie. Nauka przestrzegania zasad panujących w grupie. Ćwiczenia umiejętności współpracy.
 7. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Umiejętność stosowania kompromisu.
 8. Radzenie sobie z przegraną i niepowodzeniem
 9. Umiejętne proszenie o pomoc oraz oferowanie pomocy innym.
 10. Radzenie sobie z dokuczaniem. Radzenie sobie z próbami prowokowania.
 11. Uczenie się na błędach własnych i innych
 12. Radzenie sobie ze złością własną i innych. Stosowanie samokontroli.
 13. Radzenie sobie z lękiem. Rozwijanie umiejętności adaptacyjnych do nowych sytuacji oraz ćwiczenia ukierunkowane na pokonywanie strachu.
 14. Radzenie sobie ze smutkiem
 15. Radzenie sobie z odrzuceniem. Umiejętność przyjmowania odmowy.
 16. Radzenie sobie z presją grupy. Umiejętność podejmowania decyzji.
 17. Internet i zagrożenia z nim związane (podstawy)
 18. Radzenie sobie z oskarżeniem.
 19. Okazywanie zrozumienia dla uczuć innych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ TUS W TERAPIS WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Każdy moduł obejmuje cykl cotygodniowych zajęć od września do czerwca. Dla dzieci w wieku od 8 do 10 oraz od 11 do 14 lat. Zajęcia trwają 90 minut. Grupy liczą ok. 6-8 osób, a podczas zajęć jest jednocześnie dwóch terapeutów. Prowadzący główny: dr Sandra Krajczy oraz terapeuta wspomagający. Dzieci w trakcie zajęć otrzymują instruktaż ćwiczeń w domu i środowisku poza domem (prowadzą segregator z kartami ćwiczeń). Podczas zajęć aranżowane są ćwiczenia grupowe, scenki, gry społeczne, zadania grupowe, analizy filmów, opowiadań i komiksów społecznych. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Nieobecności na zajęciach grupowych można odrobić na zajęciach indywidualnych, co jest dodatkową okazją do dodatkowego wsparcia dziecka w obszarach, w których tego wymaga. TERAPIS WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  I   kontakt@terapis.pl   I   www.terapis.pl   I   tel. 603 498 255

TUS dla dzieci przedszkolnych

®2015 Terapis.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.