Trening Umiejętności Społecznych

TUS dla dzieci przedszkolnych

TUS dla dzieci szkolnych

prowadzony według programu autorskiego dr Sandry Krajczy (program do wglądu w trakcie procesu kwalifikacji do grup).

®2015 Terapis.pl - wszystkie prawa zastrzeżone.